Πρόγραμμα Επιδότησης 90%: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»


9 Ιουνίου 2022

Α. Σκοπός:

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

✅εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

✅αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

✅ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

✅αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Β. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις που:

✅ Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

✅ Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής

✅ Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

✅ Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.

✅ Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ.

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες:

Δ. Ποσό επιχορήγησης, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης

Ε. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης:


✅ Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
✅ Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ
✅ Μήνες Λειτουργίας
✅ Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
✅ Η έδρα της επιχείρησης σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή,

Η σειρά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση.

Η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρήσεων θα γίνει ανά κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω.

Κάθε κατηγορία επιχειρήσεων έχει διακριτό προϋπολογισμό.

Δ. Πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το voucher;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται έως 31 Οκτωμβρίου 2022. Οι αγορές των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να γίνουν  έως και 30 Νοεμβρίου 2022.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2,3,4: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται έως 31 Οκτωμβρίου 2022 Οι αγορές των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να γίνουν  έως και 31 Μαρτίου 2023.

Όλο το ΦΕΚ εδώ

Επίσημος Οδηγός εδώ

Τέλος, για την σίγουρη επιτυχία της αίτησης, συνεργαζόμαστε με έμπειρους συμβούλους που μπορούν να αναλάβουν την σωστή διαχείριση και σύνταξη του φακέλου σας με σκοπό την ένταξη σας στο πρόγραμμα επιδότησης.

  Στοιχεία Εταιρείας

  Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

  Σχόλια

  . . .
  epsa banner gr
  Top
  Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
  Αντίθεση