Κουπόνια Τεχνολογίας: 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα έως 15.000€ για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενίσχυση την ψηφιακής παρουσία τους. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος ανέρχεται στο 100%, από 5.000 ευρώ μέχρι 15.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

Εξυπηρετητές (servers), εξοπλισμός Ενσύρματου ή και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop), εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ), εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες).

2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

Ανάπτυξη ή και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, ανάπτυξη ιστοσελίδας (σε τουλάχιστον 2 γλώσσες), εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ, προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ), εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media). υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή και του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2310474381 ή μέσω e-mail στο [email protected]

espa programme banner