Νέα Παράταση Εξαργύρωσης Voucher 90% “ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ”

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2023 η νέα ημερομηνία παράτασης εξαργύρωσης του Voucher 90% “ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ” για τους δικαιούχους.

Με επίσημη ανακοίνωση, οι ημερομηνίες ορίζονται οι ακόλουθες:

Έκδοση και δέσμευση vouchers (από τον προμηθευτή) για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη δέσμευση των vouchers έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης προθεσμίας.

Δείτε την επίσημη τροποποίηση (11η) εδώ.

espa programme banner