Τεχνική Υποστήριξη

Χρήση του DMAIL με τα προγράματα Outlook, Thunderbird και σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile) όπως Android και iOS ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το IMAP και POP σας δίνουν τη δυνατότητα να κατεβάζετε μηνύματα από το DMAIL, προκειμένου να έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με ένα πρόγραμμα όπως το Microsoft Outlook, το Apple Mail, το Thunderbird ή κάποια άλλη εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρυθμίσεις Dmail

Χρήση του DMAIL με τα προγράματα Outlook, Thunderbird και σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile) όπως Android και iOS ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Microsoft Outlook
 • IMAP
 • Ανοίγετε το Outlook και από το μενού επιλέγετε την καρτέλα “Εργαλεία”
 • Επιλέγετε “Λογαριασμοί Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου”
 • Επιλέγετε το email σας
 • Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί “Αλλαγή”
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία: smtp2.dwhite.gr
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία: smtp0.dwhite.gr
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί “Περισσότερες Ρυθμίσεις”
 • Στην καρτέλα «Διακομιστής Εξερχομένων»
 • Τσεκάρετε την επιλογή «Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας»
 • Στην καρτέλα «Για προχωρημένους»
 • Port: 993 στην εισερχόμενη αλληλογραφία (Incoming) και επιλέγετε το checkbox χρήση SSL
 • Port: 587 στην εξερχόμενη αλληλογραφία (Outgoing) και ασφάλεια TLS
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή «Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή»
 • Πατήστε ΟΚ και επιλέξτε “Ελεγχος ρυθμίσεων” και τέλος Next
 • POP3
 • Ανοίγετε το Outlook και από το μενού επιλέγετε την καρτέλα “Εργαλεία”
 • Επιλέγετε “Λογαριασμοί Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου”
 • Επιλέγετε το email σας
 • Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί “Αλλαγή”
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία: smtp2.dwhite.gr
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία: smtp0.dwhite.gr
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί “Περισσότερες Ρυθμίσεις”
 • Στην καρτέλα «Διακομιστής Εξερχομένων»
 • Τσεκάρετε την επιλογή «Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας»
 • Στην καρτέλα «Για προχωρημένους»
 • Port: 995 στην εισερχόμενη αλληλογραφία (Incoming) και επιλέγετε το checkbox χρήση SSL
 • Port: 587 στην εξερχόμενη αλληλογραφία (Outgoing) και ασφάλεια TLS
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή «Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή»
 • Πατήστε ΟΚ και επιλέξτε “Ελεγχος ρυθμίσεων” και τέλος Next
Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Mozilla Thunderbird

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

 • IMAP
 • Από το μενού του thunderbird ανοίγετε την καρτέλα Εργαλεία (Tools) και στη συνέχεια
  επιλέγετε Ρυθμίσεις Λογαριασμού.
 • Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στις Ενέργειες Λογαριασμού -> Προσθήκη Λογαριασμού Αλληλογραφίας
 • Στη νέα καρτέλα που ανοίγει, πληκτρολογείτε το όνομα σας, το email σας και τον κωδικό σας.
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια και κλικ στο κουμπί Χειροκίνητη Ρύθμιση
 • Επιλέγετε τον τύπο εισερχομένων IMAP, γράφετε smtp2.dwhite.gr και θύρα: 993
 • Επιλέγετε SSL στο πεδίο SSL και Κανονικός Κωδικός στο πεδίο Πιστοποίηση
 • Συμπληρώστε στο όνομα χρήστη τη διεύθυνση email σας
 • Επιλέγετε τον τύπο εξερχομένων SMTP, γράφετε smtp0.dwhite.gr και θύρα: 587
 • Επιλέγετε TLS (ή STARTTLS) στο πεδίο SSL και Κανονικός Κωδικός στο πεδίο Πιστοποίηση
 • Τέλος, συμπληρώστε στο όνομα χρήστη τη διεύθυνση email σας και κάνετε κλικ στο κουμπί Done για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις σας
 • Σε περίπτωση που ανοίξει ένα παράθυρο, πατάμε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας
 • POP3
 • Από το μενού του thunderbird ανοίγετε την καρτέλα Εργαλεία (Tools) και στη συνέχεια
  επιλέγετε Ρυθμίσεις Λογαριασμού.
 • Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στις Ενέργειες Λογαριασμού -> Προσθήκη Λογαριασμού Αλληλογραφίας
 • Στη νέα καρτέλα που ανοίγει, πληκτρολογείτε το όνομα σας, το email σας και τον κωδικό σας.
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια και κλικ στο κουμπί Χειροκίνητη Ρύθμιση
 • Επιλέγετε τον τύπο εισερχομένων POP3, γράφετε smtp2.dwhite.gr και θύρα: 995
 • Επιλέγετε SSL στο πεδίο SSL και Κανονικός Κωδικός στο πεδίο Πιστοποίηση
 • Συμπληρώστε στο όνομα χρήστη τη διεύθυνση email σας
 • Επιλέγετε τον τύπο εξερχομένων SMTP, γράφετε smtp0.dwhite.gr και θύρα: 587
 • Επιλέγετε TLS (ή STARTTLS) στο πεδίο SSL και Κανονικός Κωδικός στο πεδίο Πιστοποίηση
 • Τέλος, συμπληρώστε στο όνομα χρήστη τη διεύθυνση email σας και κάνετε κλικ στο κουμπί Done για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις σας
 • Σε περίπτωση που ανοίξει ένα παράθυρο, πατάμε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας

 

Επεξεργασία υπάρχοντος Λογαριασμού Email

 • IMAP
 • Για αλλαγή ρυθμίσεων εισερχόμενης αλληλογραφίας (IMAP)
 • Δεξί κλικ επάνω στο όνομα του email
 • Επιλογή Ρυθμίσεις (Settings)
 • Στη λίστα που εμφανίζεται κάτω από το email, επιλέγετε Server Settings Server Name: smtp2.dwhite.gr

Port: 993 – Θύρα: 993
Connection Security: SSL/TLS – Ασφάλεια: SSL/TLS
Authentication Method: Normal – Μέθοδος πιστοποίησης: Κανονικός Κωδικός

 • οκ
 • Για αλλαγή ρυθμίσεων εξερχόμενης αλληλογραφίας (smtp)
 • Δεξί κλικ επάνω στο όνομα του email
 • Επιλογή Ρυθμίσεις (Settings)
 • Στη λίστα που εμφανίζεται, κάτω στο τέλος υπάρχει το πεδίο outgoing server, το οποίο και επιλέγετε
 • Επιλογή του επιλεγμένου server
 • Κλικ στο κουμπί edit (επεξεργασία)
 • Αλλαγή πεδίου server name: smtp0.dwhite.gr
 • οκ
 • POP3
 • Για αλλαγή ρυθμίσεων εισερχόμενης αλληλογραφίας (POP3)
 • Δεξί κλικ επάνω στο όνομα του email
 • Επιλογή Ρυθμίσεις (Settings)
 • Στη λίστα που εμφανίζεται κάτω από το email, επιλέγετε Server Settings Server Name: smtp2.dwhite.gr

Port: 995 – Θύρα: 995
Connection Security: SSL/TLS – Ασφάλεια: SSL/TLS
Authentication Method: Normal – Μέθοδος πιστοποίησης: Κανονικός Κωδικός

 • οκ
 • Για αλλαγή ρυθμίσεων εξερχόμενης αλληλογραφίας (smtp)
 • Δεξί κλικ επάνω στο όνομα του email
 • Επιλογή Ρυθμίσεις (Settings)
 • Στη λίστα που εμφανίζεται, κάτω στο τέλος υπάρχει το πεδίο outgoing server, το οποίο και επιλέγετε
 • Επιλογή του επιλεγμένου server
 • Κλικ στο κουμπί edit (επεξεργασία)
 • Αλλαγή πεδίου server name: smtp0.dwhite.gr
 • οκ
Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Συσκευή Android
 • IMAP
 • Πηγαίνετε στις εφαρμογές (Apps) του Android κινητού σας και επιλέγετε την εφαρμογή
  Email
 • Επιλέγετε το κουμπί Menu και στη συνέχεια επιλέγετε τις Ρυθμίσεις (Settings)
 • Διαγράφετε το προηγούμενο email
 • Κάνετε κλικ στο + και εισάγετε την διεύθυνση email και τον κωδικό σας
 • Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί next και στο παράθυρο που εμφανίζετε επιλέγετε το IMAP
 • Στο παράθυρο incoming server settings στο πεδίο IMAP server γράφετε

όνομα host: smtp2.dwhite.gr,
username τη διεύθυνση email σας,
password τον κωδικό σας,
port: 993,
ασφάλεια: ssl (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)

 • Στο παράθυρο outgoing server settings στο πεδίο smtp server γράφετε

όνομα host: smtp0.dwhite.gr,
username τη διεύθυνση email σας,
password τον κωδικό σας,
port: 587,
ασφάλεια: tls (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών) και στοιχεία σύνδεσης username + password.

 • Authentication requires
 • Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών
 • POP3
 • Πηγαίνετε στις εφαρμογές (Apps) του Android κινητού σας και επιλέγετε την εφαρμογή
  Email
 • Επιλέγετε το κουμπί Menu και στη συνέχεια επιλέγετε τις Ρυθμίσεις (Settings)
 • Διαγράφετε το προηγούμενο email
 • Κάνετε κλικ στο + και εισάγετε την διεύθυνση email και τον κωδικό σας
 • Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί next και στο παράθυρο που εμφανίζετε επιλέγετε το POP3
 • Στο παράθυρο incoming server settings στο πεδίο POP3 server γράφετε

όνομα host: smtp2.dwhite.gr,
username τη διεύθυνση email σας,
password τον κωδικό σας,
port: 995,
ασφάλεια: ssl (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)

 • Στο παράθυρο outgoing server settings στο πεδίο smtp server γράφετε

όνομα host: smtp0.dwhite.gr,
username τη διεύθυνση email σας,
password τον κωδικό σας,
port: 587,
ασφάλεια: tls (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών) και στοιχεία σύνδεσης username + password.

 • Authentication requires
 • Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών
Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε I-Phone
 • IMAP
 • Παρακαλώ διαγράψτε το προηγούμενο email και δημιουργήστε νέο με τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 • Επιλέγετε Ρυθμίσεις (settings) και στη συνέχεια επιλέγετε mail, επαφές, ημερολόγιο (mail, contact, calendar)
 • Επιλέγετε Προσθήκη (add account) και Άλλο (other) από τη λίστα που εμφανίζετε
 • Επιλέγετε Λογαριασμός mail (add mail account) και εισάγετε το όνομα σας, την διεύθυνση mail σας και τον κωδικό σας
 • Κάνετε κλικ στο Επόμενο (next)
 • Πατήστε το κουμπί IMAP
 • Στην περιοχή Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (incoming mail server) γράφετε

όνομα host: smtp2.dwhite.gr
username: το email σας
password: τον κωδικό σας

 • Στην περιοχή Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (outgoing mail server) γράφετε

όνομα host: smtp0.dwhite.gr
username: το email σας
password: τον κωδικό σας
θύρα διακομιστή: 587
πεδίο: SSL ενεργό

 • Στο πεδίο Έλεγχος επιλέγετε Συνθηματικό, πατήστε Αποθήκευση και στην επιβεβαίωση πατήστε YES
 • Μόλις τελειώσετε, κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγμένα (advanced)
 • Στις Ρυθμίσεις «Διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας»

ενεργοποιείτε τη Χρήση SSL
στο πεδίο «Έλεγχος» επιλέγετε «Συνθηματικό»
στη θύρα διακομιστή γράφετε 993

 • POP3
 • Παρακαλώ διαγράψτε το προηγούμενο email και δημιουργήστε νέο με τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 • Επιλέγετε Ρυθμίσεις (settings) και στη συνέχεια επιλέγετε mail, επαφές, ημερολόγιο (mail, contact, calendar)
 • Επιλέγετε Προσθήκη (add account) και Άλλο (other) από τη λίστα που εμφανίζετε
 • Επιλέγετε Λογαριασμός mail (add mail account) και εισάγετε το όνομα σας, την διεύθυνση mail σας και τον κωδικό σας
 • Κάνετε κλικ στο Επόμενο (next)
 • Πατήστε το κουμπί POP
 • Στην περιοχή Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (incoming mail server) γράφετε

όνομα host: smtp2.dwhite.gr
username: το email σας
password: τον κωδικό σας

 • Στην περιοχή Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (outgoing mail server) γράφετε

όνομα host: smtp0.dwhite.gr
username: το email σας
password: τον κωδικό σας
θύρα διακομιστή: 587
πεδίο: SSL ενεργό

 • Στο πεδίο Έλεγχος επιλέγετε Συνθηματικό, πατήστε Αποθήκευση και στην επιβεβαίωση πατήστε YES
 • Μόλις τελειώσετε, κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγμένα (advanced)
 • Στις Ρυθμίσεις «Διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας»

ενεργοποιείτε τη Χρήση SSL
στο πεδίο «Έλεγχος» επιλέγετε «Συνθηματικό»
στη θύρα διακομιστή γράφετε 995

 

Top