Τεχνική Υποστήριξη

Χρήση του DMAIL με τα προγράματα Outlook, Thunderbird και σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile) όπως Android και iOS ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το IMAP και POP σας δίνουν τη δυνατότητα να κατεβάζετε μηνύματα από το DMAIL, προκειμένου να έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με ένα πρόγραμμα όπως το Microsoft Outlook, το Apple Mail, το Thunderbird ή κάποια άλλη εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρυθμίσεις Dmail

Χρήση του DMAIL με τα προγράματα Outlook, Thunderbird και σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile) όπως Android και iOS ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Microsoft Outlook

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

Τα βήματα ενδείκνυται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων του Outlook.
Δεν παρέχεται υποστήριξη σε εκδόσεις παλαιού λογισμικού καθώς η εταιρεία Microsoft έχει σταματήσει την υποστήριξη τους.

 • IMAP
 • Δημιουργία λογαριασμού
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία (Incoming Server)
  • host name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
  • username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • password (κωδικός email): τον κωδικό του email
  • θύρα διακομιστή (port): 993
  • ασφάλεια (security): SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία (Outgoing Server)
  • host name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
  • username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • password (κωδικός email): τον κωδικό του email
  • θύρα διακομιστή (port): 587
  • ασφάλεια (security): STARTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα checkboxes σχετικά με SPA πρέπει να είναι unchecked
 • POP3
 • Δημιουργία λογαριασμού
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία (Incoming Server)
  • host name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
  • username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • password (κωδικός email): τον κωδικό του email
  • θύρα διακομιστή (port): 995
  • ασφάλεια (security): SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία (Outgoing Server)
  • host name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
  • username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • password (κωδικός email): τον κωδικό του email
  • θύρα διακομιστή (port): 587
  • ασφάλεια (security): STARTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα checkboxes σχετικά με SPA πρέπει να είναι unchecked
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή “Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή” ή “Διαγραφή μηνυμάτων ποτέ”
Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Mozilla Thunderbird

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

Τα βήματα ενδείκνυται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων του Thunderbird.

 • IMAP
 • Προσθήκη Λογαριασμού
 • Εισάγετε
  • το όνομα σας
  • ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια και κλικ στο κουμπί Χειροκίνητη Ρύθμιση
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία (incoming server settings)
  • server type: IMAP
  • server name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
  • port (θύρα): 993
  • connection security (ασφάλεια): SSL
  • authentication method (πιστοποίηση): Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία (outgoing server settings)
  • server type: SMTP
  • server name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
  • port (θύρα): 587
  • connection security (ασφάλεια): STARTTLS/TLS
  • authentication method (πιστοποίηση): Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση του email
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Done για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις σας
 • Σε περίπτωση που ανοίξει ένα παράθυρο Warning, πατάμε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας
 • POP3
 • Προσθήκη Λογαριασμού
 • Πληκτρολογείτε
  • το όνομα
  • ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια και κλικ στο κουμπί Χειροκίνητη Ρύθμιση
 • Επιλέγετε τον τύπο εισερχομένων (incoming server settings)
  • server type: POP3
  • server name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
  • port (θύρα): 995
  • connection security (ασφάλεια): SSL
  • authentication method (πιστοποίηση): Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
 • Επιλέγετε τον τύπο εξερχομένων (outgoing server settings)
  • server type: SMTP
  • server name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
  • port (θύρα): 587
  • connection security (ασφάλεια): STARTTLS/TLS
  • authentication method (πιστοποίηση): Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Done για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις σας
 • Σε περίπτωση που ανοίξει ένα παράθυρο Warning, πατάμε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή “Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή” ή “Διαγραφή μηνυμάτων ποτέ”

 

Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Συσκευή Android

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

Παρακαλούμε να κατεβάσετε από το Google Play Store μια εφαρμογή για email, πχ BlueMail.

Τα βήματα ενδείκνυται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών του Android.

 • IMAP
 • Επιλέγετε την εφαρμογή Email
 • Δημιουργία λογαριασμού
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Επιλέγετε IMAP
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 993
security (ασφάλεια): SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών / έλεγχος πιστοποιητικού)

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 587
security (ασφάλεια): STARTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
στοιχεία σύνδεσης username + password.

 • Authentication requires
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • POP3
 • Επιλέγετε την εφαρμογή Email
 • Δημιουργία λογαριασμού
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Επιλέγετε POP3
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 995
security (ασφάλεια): SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 587
security (ασφάλεια): STARTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
στοιχεία σύνδεσης username + password.

 • Authentication requires
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • Μόλις τελειώσετε, κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγμένα (advanced) ή Πρόσθετες ρυθμίσεις
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή “Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή” ή “Διαγραφή μηνυμάτων ποτέ”
Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε I-Phone

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

Τα βήματα ενδείκνυται να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εκδόσεων του iPhone.

 • IMAP
 • Mail, επαφές, ημερολόγιο (mail, contact, calendar)
 • Ρυθμίσεις (settings)
 • Προσθήκη (add account)
 • Επιλέγετε Άλλο (other) από τη λίστα
 • Επιλέγετε Λογαριασμός mail (add mail account)
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο Επόμενο (next)
 • Επιλέγετε IMAP
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 993
πεδίο: SSL ενεργό

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 587
πεδίο: SSL ενεργό

 • Στο πεδίο Έλεγχος επιλέγετε Συνθηματικό, πατήστε Αποθήκευση και στην επιβεβαίωση πατήστε YES
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • POP3
 • Mail, επαφές, ημερολόγιο (mail, contact, calendar)
 • Ρυθμίσεις (settings)
 • Προσθήκη (add account)
 • Επιλέγετε Άλλο (other) από τη λίστα
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • ολόκληρη τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο Επόμενο (next)
 • Επιλέγετε POP
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp2.dwhite.gr ή smtp21.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 995
πεδίο: SSL ενεργό

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

host name (διακομιστής): smtp0.dwhite.gr ή smtp01.dwhite.eu
username (όνομα χρήστη): ολόκληρη τη διεύθυνση email
password (κωδικός email): τον κωδικό του email
port (θύρα): 587
πεδίο: SSL ενεργό

 • Στο πεδίο Έλεγχος επιλέγετε Συνθηματικό, πατήστε Αποθήκευση και στην επιβεβαίωση πατήστε YES
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη (username) πρέπει να εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση του email σας
 • Μόλις τελειώσετε, κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγμένα (advanced)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή “Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή” ή “Διαγραφή μηνυμάτων ποτέ”
epsa banner gr
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση