Τεχνική Υποστήριξη

Χρήση του DMAIL με τα προγράματα Outlook, Thunderbird και σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile) όπως Android και iOS ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το IMAP και POP σας δίνουν τη δυνατότητα να κατεβάζετε μηνύματα από το DMAIL, προκειμένου να έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με ένα πρόγραμμα όπως το Microsoft Outlook, το Apple Mail, το Thunderbird ή κάποια άλλη εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρυθμίσεις Dmail

Χρήση του DMAIL με τα προγράματα Outlook, Thunderbird και σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile) όπως Android και iOS ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Microsoft Outlook

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

Τα βήματα ενδείκνυται να διαφέρουν μεταξύ των διάφορων εκδόσεων του Outlook.

 • IMAP
 • Επιλέγετε το κουμπί “Προσθήκη”
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία (Incoming Server): smtp2.dwhite.gr
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία (Outgoing Server): smtp0.dwhite.gr
 • Θύρα Incoming (Port): 993
 • Ασφάλεια SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • Θύρα Outgoing (Port): 587
 • Ασφάλεια STARTTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα checkboxes σχετικά με SPA πρέπει να είναι unchecked
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή «Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή»
 • Τέλος Next
 • POP3
 • Επιλέγετε το κουμπί “Προσθήκη”
 • Εισερχόμενη Αλληλογραφία (Incoming Server): smtp2.dwhite.gr
 • Εξερχόμενη Αλληλογραφία (Outgoing Server): smtp0.dwhite.gr
 • Θύρα Incoming (Port): 995
 • Ασφάλεια SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • Θύρα Outgoing (Port): 587
 • Ασφάλεια STARTTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα checkboxes σχετικά με SPA πρέπει να είναι unchecked
 • Στην καρτέλα «Διακομιστής Εξερχομένων»
 • Τσεκάρετε την επιλογή «Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας»
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή «Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή»
 • Τέλος Next
Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Mozilla Thunderbird

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

 • IMAP
 • Ρυθμίσεις Λογαριασμού
 • Προσθήκη Λογαριασμού Αλληλογραφίας
 • Πληκτρολογείτε
  • το όνομα
  • τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια και κλικ στο κουμπί Χειροκίνητη Ρύθμιση
 • Επιλέγετε τον τύπο εισερχομένων (incoming server settings)
  • server type: IMAP
  • server name: smtp2.dwhite.gr
  • port: 993
  • connection security: SSL
  • authentication method: Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name: διεύθυνση email
 • Επιλέγετε τον τύπο εξερχομένων (outgoing server settings)
  • server type: SMTP
  • server name: smtp0.dwhite.gr
  • port: 587
  • connection security: STARTTLS/TLS
  • authentication method: Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name: διεύθυνση του email
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Done για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις σας
 • Σε περίπτωση που ανοίξει ένα παράθυρο Warning, πατάμε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας
 • POP3
 • Επιλέγετε Ρυθμίσεις Λογαριασμού
 • Προσθήκη Λογαριασμού Αλληλογραφίας
 • Πληκτρολογείτε
  • το όνομα
  • τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Συνέχεια και κλικ στο κουμπί Χειροκίνητη Ρύθμιση
 • Επιλέγετε τον τύπο εισερχομένων (incoming server settings)
  • server type: POP3
  • server name: smtp2.dwhite.gr
  • port: 995
  • connection security: SSL
  • authentication method: Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name: διεύθυνση email
 • Επιλέγετε τον τύπο εξερχομένων (outgoing server settings)
  • server type: SMTP
  • server name: smtp0.dwhite.gr
  • port: 587
  • connection security: STARTTLS/TLS
  • authentication method: Normal Password (Κανονικός Κωδικός)
  • user name: διεύθυνση email
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί Done για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις σας
 • Σε περίπτωση που ανοίξει ένα παράθυροWarning, πατάμε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας

 

Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε Συσκευή Android

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

Τα βήματα ενδείκνυται να διαφέρουν μεταξύ των διάφορων εκδόσεων του Android.

 • IMAP
 • Επιλέγετε την εφαρμογή Email
 • Ρυθμίσεις (Settings)
 • Διαγράφετε το προηγούμενο email
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Επιλέγετε IMAP
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

host name: smtp2.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email
port: 993
security: SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

host name: smtp0.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email
port: 587
security: STARTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
στοιχεία σύνδεσης username + password.

 • Authentication requires
 • Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών
 • POP3
 • Επιλέγετε την εφαρμογή Email
 • Ρυθμίσεις (Settings)
 • Διαγράφετε το προηγούμενο email
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Επιλέγετε POP3
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

host name: smtp2.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email
port: 995
ασφάλεια: SSL (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

όνομα host: smtp0.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email
port: 587
ασφάλεια: STARTLS/TLS (αποδοχή όλων των πιστοποιητικών)
στοιχεία σύνδεσης username + password.

 • Authentication requires
 • Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών
 • Μόλις τελειώσετε, κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγμένα (advanced) ή Πρόσθετες ρυθμίσεις
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή «Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή» ή «Διαγραφή μηνυμάτων ποτέ»
Ρυθμίσεις Λογαριασμού Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας - E-mail σε I-Phone

Δημιουργία νέου Λογαριασμού Email

Τα βήματα ενδείκνυται να διαφέρουν μεταξύ των διάφορων εκδόσεων του iPhone.

 • IMAP
 • Παρακαλώ διαγράψτε το προηγούμενο email και δημιουργήστε νέο με τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 • Ρυθμίσεις (settings)
 • Mail, επαφές, ημερολόγιο (mail, contact, calendar)
 • Προσθήκη (add account)
 • Επιλέγετε Άλλο (other) από τη λίστα
 • Επιλέγετε Λογαριασμός mail (add mail account) και
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο Επόμενο (next)
 • Επιλέγετε IMAP
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

host name: smtp2.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

όνομα host: smtp0.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email
θύρα διακομιστή: 587
πεδίο: SSL ενεργό

 • Στο πεδίο Έλεγχος επιλέγετε Συνθηματικό, πατήστε Αποθήκευση και στην επιβεβαίωση πατήστε YES
 • Μόλις τελειώσετε, κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγμένα (advanced)
 • Στις Ρυθμίσεις «Διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας»

ενεργοποιείτε τη Χρήση SSL
στο πεδίο «Έλεγχος» επιλέγετε «Συνθηματικό»
στη θύρα διακομιστή γράφετε 993

 • POP3
 • Παρακαλώ διαγράψτε το προηγούμενο email και δημιουργήστε νέο με τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 • Ρυθμίσεις (settings)
 • Mail, επαφές, ημερολόγιο (mail, contact, calendar)
 • Προσθήκη (add account)
 • Επιλέγετε Άλλο (other) από τη λίστα
 • Εισάγετε
  • το όνομα
  • τη διεύθυνση email
  • τον κωδικό του email
 • Κάνετε κλικ στο Επόμενο (next)
 • Επιλέγετε POP
 • Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server)

όνομα host: smtp2.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email

 • Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server)

όνομα host: smtp0.dwhite.gr
username: τη διεύθυνση email
password: τον κωδικό του email
θύρα διακομιστή: 587
πεδίο: SSL ενεργό

 • Στο πεδίο Έλεγχος επιλέγετε Συνθηματικό, πατήστε Αποθήκευση και στην επιβεβαίωση πατήστε YES
 • Μόλις τελειώσετε, κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγμένα (advanced)
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είναι τσεκαρισμένη μόνο η επιλογή «Διατήρηση αντιγράφου μηνυμάτων στο διακομιστή» ή «Διαγραφή μηνυμάτων ποτέ»
 • Στις Ρυθμίσεις «Διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας»

ενεργοποιείτε τη Χρήση SSL
στο πεδίο «Έλεγχος» επιλέγετε «Συνθηματικό»
στη θύρα διακομιστή γράφετε 995

 

Top