Διαύγεια

H DWHITE, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία OTS, επιμελήθηκε το web design, UI (user interface) και UX (user experience design) του Προγράμματος Δι@ύγεια www.diavgeia.gov.gr το οποίο αποσκοπεί στη δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε ένα κεντρικό ιστότοπο, αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης.

Υποχρέωση δημοσίευσης έχουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Responsive

view online

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση