Careers

Τα μέλη του team της DWHITE εργάζονται με μια εταιρία υψηλού προφίλ, σ’ένα σύγχρονο, φιλικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και το ομαδικό πνεύμα. Αναζητούμε ταλαντούχους συνεργάτες, που θέλουν να εξελιχθούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πραγματικότητάς μας!

GREECE

we are looking for

Mid-Senior Web Developer Full Time

Βασικές Αρμοδιότητες
 • Προγραμματισμός, παραμετροποίηση και διαχείριση εφαρμογών για το διαδίκτυο με χρήση γλώσσας προγραμματισμού PHP, Javascript και HTML5.
 • Σύνταξη κώδικα ακολουθώντας τις ορθές πρακτικές.
 • Ανάλυση έργου ή νέας δυνατότητας σε υπάρχον έργο.
 • Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και οδηγιών χρήσης.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Αναγνωρισμένο πτυχίο με κατεύθυνση την Πληροφορική.
 • Απαραίτητη τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάπτυξη λογισμικού για το διαδίκτυο.
 • Απαραίτητη η καλή γνώση τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες προγραμματισμού C, C#, Java ή Python.
 • Άριστη γνώση γλώσσας προγραμματισμού PHP.
 • Άριστη γνώση Javascript, καλή γνώση του νέου specification ECMA 2015.
 • Άριστη γνώση HTML5, DOM specification και χρήση CSS.
 • Απαραίτητη γνώση και εμπειρία στη δημιουργία και κατανάλωση υπηρεσιών διαδικτύου (REST Api, SOAP ).
 • Απαραίτητη γνώση και εμπειρία στις παρακάτω τεχνολογίες: PHP Frameworks: Laravel, yii, Yii2 | SQL και NoSQL βάσεις δεδομένων | Javascript Frameworks: AngularJS v1.5.x+ | Bootstrap CSS framework
 • Εμπειρία και άνεση στη χρήση της τεχνολογίας git για version control.
 • Θα πρέπει να διαθέτετε υψηλό αίσθημα ευθύνης, δυνατότητα εντοπισμού, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα σωστής διαχείρισης χρόνου και πόρων για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
Πρόσθετα προσόντα
 • Γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και ηλ. Εμπορίου (Opencart, WordPress).
 • Γνώση και εμπειρία στη παραμετροποίηση και κατανάλωση υπηρεσιών Amazon AWS, διαχείριση λογαριασμών, υπηρεσιών και εφαρμογών Google.
 • Εμπειρία σε unix περιβάλλον.
 • Γνώση Javascript Angular v2/4.
 • Γνώση σχεδίασης responsive web pages.
 • CSS compilers, sass ή less.
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός βάσει προφίλ υποψηφίου.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ευκαιρία εξέλιξης σε ομαδικό περιβάλλον.

Web Designer – Γραφίστας Full Time

Απαιτούμενα προσόντα
 • Άριστη γνώση Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) web design
 • Γνώσεις UI και web standards
 • Εξοικείωση με συστήματα HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript​, CMS
 • Εμπειρία σε Responsive design
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και άριστη γνώση, τουλάχιστον 3-5 ετών σε Graphic/Web Design (websites, e-shops, display banners/ads, newsletters, social networks, έντυπα)
 • Portfolio εργασιών σε αντίστοιχη θέση και αντικείμενο
Πρόσθετα προσόντα
 • Άριστη γνώση Αγγλικής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας
 • Ανταγωνιστικός μισθός βάσει προφίλ υποψηφίου
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εξέλιξης σε ομαδικό περιβάλλον

Javascript / Frontend Developer Full Time

Απαιτούμενα προσόντα
 • Excellent Javascript knowledge
 • Excellent HTML and CSS / SASS knowledge
 • Experience with Git, Gulp.js
 • Ability to solve problems and learn new technologies
 • 2+ years of JavaScript experience
 • Hands-on implementation experience with knowledge of web libraries and frameworks such as jQuery, AngularJS, Bootstrap, and Foundation
 • Strong understanding of cross-browser compatibility issues and client-side performance considerations
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας
 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογος της προϋπηρεσίας, της παραγωγικότητας και των έργων που έχει να επιδείξει ο υποψήφιος στο portfolio του

Javascript Developer Full Time

Απαιτούμενα προσόντα
 • Javascript/Node knowledge
 • Knowledge of popular module (async, lodash, bluebird etc)
 • Ικανότητα παραγωγής αλγορίθμων και επίλυσης προβλημάτων
Πρόσθετα προσόντα
 • 1+ years of JavaScript/Node experience
 • Experience with Git
 • AWS Services (DynamoDB, Lambda, API Gateway, S3)
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας.
 • Μισθός ανάλογος της προϋπηρεσίας, της παραγωγικότητας και των γνώσεων που έχει να επιδείξει ο υποψήφιος.
 • Δεκτά και τα βιογραφικά αποφοίτων σχολών πληροφορικής που επιθυμούν να εκπαιδευτούν επάνω στο αντικείμενο, ώστε να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη.

Digital Marketing Full Time

Βασικές Αρμοδιότητες
 • Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου σε ιστοσελίδες και Social Media
 • Τήρηση κι ενημέρωση λεπτομερή προγραμματισμού
 • Σχεδιασμός στρατηγικής ανάπτυξης στο διαδίκτυο
 • Δημιουργία και ανάλυση διαδικτυακών προωθητικών καμπανιών (AdWords, Facebook Ads, Video Ads κλπ)
 • Ανάλυση και εφαρμογή στρατηγικών SEO
 • Δημιουργία ολοκληρωμένων αναφορών προόδου
 • Υποστήριξη κι ενημέρωση πελατολογίου σε θέματα digital marketing & Social Media
Απαιτούμενα προσόντα
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της διαδικτυακής επικοινωνίας, των κοινωνικών και ψηφιακών μέσων
 • Πτυχίο στον κλάδο του Marketing, του Management, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή συναφή κλάδου
 • Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ, Microsoft Office, Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads, Social Media
 • Άριστη γραπτή και προφορική δεξιότητα
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών
 • Γνώση άλλης γλώσσας θα εκτιμηθεί
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ενημερωμένο αρχείο project και εργασιών
Πρόσθετα προσόντα
 • Ικανότητα εργασίας σε ταυτόχρονα projects
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια
Η εταιρεία παρέχει
 • Πλήρη ασφάλιση & ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και το ομαδικό πνεύμα

ITALY

we are looking for

Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή.
Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας ανεξάρτητα από θέσης εργασίας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Apply
Top