Careers

Τα μέλη του team της DWHITE εργάζονται με μια εταιρία υψηλού προφίλ, σ’ένα σύγχρονο, φιλικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και το ομαδικό πνεύμα. Αναζητούμε ταλαντούχους συνεργάτες, που θέλουν να εξελιχθούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πραγματικότητάς μας!

GREECE

we are looking for

Mid-Senior Angular Developer Full Time

Βασικές Αρμοδιότητες
 • Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και συντήρηση custom εφαρμογών βασισμένων στην Angular.
 • Ανάλυση νέων εργασιών και απαιτήσεων σε υπάρχον έργο.
 • Σύνταξη κώδικα ακολουθώντας ορθές πρακτικες.
 • Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και οδηγιών χρήσης μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Άριστη γνώση Javascript και Typescript.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή, τεκμηρίωση και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών και API.
 • Ευχέρεια στη χρήση του Git ή οποίασδήποτε άλλης τεχνολογίας για version control.
 • Ομαδικό πνεύμα σε συνεργασία με προγραμματιστές Frontend, DevOps και Project managers.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα
 • Εμπειρία στην Node.js
 • Γνώση ή εμπειρία σε NoSQL Databases (MongoDB, CouchDB).
 • Κατανόηση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (σχεδιασμός σχήματος, βελτιστοποίηση ερωτημάτων).
 • Εμπειρία σε Amazon AWS ή Azure Services (πχ DynamoDB, Lambda, API Gateway, S3)
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας.
 • Επαγγελματική εξέλιξη μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης πραγματικών έργων.
 • Ευχάριστο και υγιές εργασιακό περιβάλλον με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και βασικά στοιχεία τον σεβασμό και πνεύμα συνεργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογος της προϋπηρεσίας, της παραγωγικότητας και των έργων που έχει να επιδείξει ο υποψήφιος στο portfolio του.

eBusiness Sales Consultant

Βασικές Αρμοδιότητες
 • Δημιουργία νέων ευκαιριών πώλησης χρησιμοποιώντας υπάρχοντα και δυνητικά δίκτυα πελατών μέσα από την αναβάθμιση των υπηρεσιών ή/και την παροχή νέων προϊόντων τεχνολογίας της DWHITE στο eCommerce
 • Δημιουργία θετικών σχέσεων και συχνής επαφής με τους πελάτες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και προγραμματισμένων ραντεβού
 • Παροχή έγκαιρων λύσεων στους πελάτες σε πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
 • Ενημέρωση πελατών για νέες τεχνολογίες με σκοπό την αύξησης της αποδοτικότητας και την ενοποίηση των eCommerce λειτουργιών της επιχείρησης τους
 • Υποστήριξη πελατών ώστε να ξεπεράσουν τεχνικές ή συστημικές πολυπλοκότητες για να προωθήσουν την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας – προϊόντος (λογισμικό, b2b/b2c platform, CMS κλπ.)
 • Παρακολούθηση πωλήσεων (π.χ. τριμηνιαία αποτελέσματα πωλήσεων, ετήσιες προβλέψεις) και σύνταξη αναφορών απόδοσης
 • Λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων και προτάσεις για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών ανάπτυξης της DWHITE
 • Συνεργασία με τους IT Leaders για τον καθορισμό της στρατηγικής πώλησης εντός των λογαριασμών-στόχων. Δημιουργία και παράδοση αποτελεσματικών παρουσιάσεων και προτάσεων
 • Διαχείριση ολόκληρου του κύκλου πωλήσεων (νέο lead έως κλείσιμο συμφωνίας), απόκτηση feedback και after sales support
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Information Technology, Computer Science ή οποιονδήποτε άλλο σχετικό τομέα
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας κατά προτίμηση ως eBusiness Sales Consultant, σύμβουλος πληροφορικής ή IT Project Manager
 • Ισχυρή κατανόηση των αρχιτεκτονικών πληροφορικής, των υπηρεσιών Cloud, των τάσεων της τεχνολογίας, των τεχνολογιών λογισμικού και των eCommerce εργαλείων όπως ERP, b2b/b2c platforms, UI-UX, CRM κ.α.
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου - έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Έμφαση στα αποτελέσματα με ικανότητα απόδοσης κάτω από αυστηρές προθεσμίες
 • Ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικής και Ελληνικής γραφής και προφορικές δεξιότητες
 • Ικανότητα αλληλεπίδρασης με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς ενός έργου
Η εταιρεία παρέχει
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που ταιριάζουν στις δεξιότητες του υποψηφίου
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Συνεχής εκπαίδευση

Python Developer Full Time

Βασικές Αρμοδιότητες
 • Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και συντήρηση ολοκληρωμένων e-commerce εφαρμογών για το διαδίκτυο.
 • Ανάλυση νέου έργου και νέων απαιτήσεων σε υπάρχον έργο.
 • Σύνταξη κώδικα ακολουθώντας ορθές πρακτικες.
 • Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και οδηγιών χρήσης μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε Python3 (επιθυμητή εμπειρία σε Django ή Flask).
 • Κατανόηση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (σχεδιασμός σχήματος, βελτιστοποίηση ερωτημάτων).
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμή, τεκμηρίωση και συντήρηση διαδικτυακών εφαρμογών και API.
 • Ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων για τους πελάτες μας.
 • Ευχέρεια στη χρήση του Git ή οποίασδήποτε άλλης τεχνολογίας για version control.
 • Ομαδικό πνεύμα σε συνεργασία με προγραμματιστές Frontend, DevOps και Project managers.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα
 • Γνώση ενός Frontend Javascript library ή Framework (πχ Angular, React, Vue.js).
 • Γνώση ή εμπειρία σε NoSQL Databases (MongoDB, CouchDB).
 • Εμπειρία σε unix περιβάλλον.
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας.
 • Επαγγελματική εξέλιξη μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης πραγματικών έργων.
 • Ευχάριστο και υγιές εργασιακό περιβάλλον με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και βασικά στοιχεία τον σεβασμό και πνεύμα συνεργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογος της προϋπηρεσίας, της παραγωγικότητας και των έργων που έχει να επιδείξει ο υποψήφιος στο portfolio του.

Mid-Senior Web Developer Full Time

Βασικές Αρμοδιότητες
 • Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και συντήρηση ολοκληρωμένων e-commerce εφαρμογών για το διαδίκτυο.
 • Ανάλυση νέου έργου και νέων απαιτήσεων σε υπάρχον έργο.
 • Σύνταξη κώδικα ακολουθώντας ορθές πρακτικες.
 • Συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων και οδηγιών χρήσης μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Αναγνωρισμένο πτυχίο με κατεύθυνση την Πληροφορική.
 • Tουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάπτυξη λογισμικού για το διαδίκτυο.
 • Kαλή γνώση τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες προγραμματισμού C++, Java, Ruby ή Python.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία προγραμματισμού σε PHP.
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε front-end τεχνολογίες: HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, Sass.
 • Εμπειρία στη χρήση και στην παραμετροποίηση ενός τουλάχιστον e-commerce CMS (Opencart, Wordpress, Magento).
 • Καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση APIs (REST, SOAP).
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση RDBMS (MySQL, MariaDB).
 • Ευχέρεια στη χρήση του Git ή οποίασδήποτε άλλης τεχνολογίας για version control.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, δυνατότητα εντοπισμού, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα σωστής διαχείρισης χρόνου και πόρων για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Πνέυμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα
 • Γνώση ενός PHP Framework (Laravel, Yii, Symfony).
 • Γνώση ενός Frontend Javascript library ή Framework (πχ Angular, React, Vue.js).
 • Γνώση ή εμπειρία σε NoSQL Databases (MongoDB, CouchDB).
 • Εμπειρία σε unix περιβάλλον.
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός βάσει προφίλ υποψηφίου.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Ευκαιρία εξέλιξης σε ομαδικό περιβάλλον.

Frontend Web Developer Full Time

Απαιτούμενα προσόντα
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 1 έτος).
 • Πολύ καλή γνώση Javascript.
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε front-end τεχνολογίες: HTML5, CSS3, Sass.
 • Ευχέρεια στη χρήση του Git ή οποίασδήποτε άλλης τεχνολογίας για version control.
 • Κατανόηση και γνώση τεχνικών για τη βελτιστοποίηση του UX και της απόδοσης/ταχύτητας της σελίδας στα SEO Performance tests.
 • Πνέυμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Πρόσθετα προσόντα
 • Εμπειρία σε unix περιβάλλον.
 • Εμπειρία στη χρήση και στην παραμετροποίηση ενός τουλάχιστον e-commerce CMS (Opencart, Wordpress, Magento).
 • Γνώση ενός Frontend Javascript library ή Framework (πχ Angular, React, Vue.js).
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας.
 • Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογος της προϋπηρεσίας, της παραγωγικότητας και των έργων που έχει να επιδείξει ο υποψήφιος στο portfolio του.
 • Ευκαιρία εξέλιξης σε ομαδικό περιβάλλον.

Web Designer – Γραφίστας Full Time

Απαιτούμενα προσόντα
 • Άριστη γνώση Adobe Suite.
 • Γνώσεις UI και web standards
 • Εξοικείωση με συστήματα HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript​, CMS
 • Εμπειρία σε Responsive design
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και άριστη γνώση, τουλάχιστον 3-5 ετών σε Graphic/Web Design (websites, e-shops, display banners/ads, newsletters, social networks, έντυπα)
 • Portfolio εργασιών σε αντίστοιχη θέση και αντικείμενο
Πρόσθετα προσόντα
 • Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου υπό πίεση και διεκπεραίωσης εργασιών εντός προθεσμιών
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Η εταιρεία παρέχει
 • Μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 • Ανταγωνιστικός μισθός βάσει προφίλ υποψηφίου
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία εξέλιξης σε ομαδικό περιβάλλον

ITALY

we are looking for

Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή.
Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας ανεξάρτητα από θέσης εργασίας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Apply
epsa banner gr
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση